Vi har lokaler i Bodøsjøen i Trålveien 9, rett ovenfor UCO

Ta kontakt eller book her online for bestillig av time. 

Lever bilen til avtalt tid og den er ferdig til dagen etter. 

Effektiv understellbehandling til en meget hyggelig pris!


Understellsbehandling inkluderer full behanding hvor alle flater og hulrom under bilen vil bli behandlet, også inni dører, kanaler, bærearmer, skjermer, under deksel osv. Vi tar av hjul, deksler, innerskjermer osv og bruker en tykk mer slitestrek fluidfilm gel på utsatte områder. 


Rebehandling. Se vårt antirustprogram her. Vi anbefaler en rebehandling/sjekk etter 1,5-2 år. Følger du opp dette er du helt sikker på at bilen holder seg rustfri så lenge den går. Vi går da over bilen og ser hvor det trengs mer fokus. Men vi tar allikevel en full understellbehanding hvor alle flater og hulrom under bilen vil bli behandlet, også under deksler. Vi bruker spesial sonder med ekstremt trykk for sprøyting under deksler og inni kanaler.


Hvert år ødelegges tusenvis av biler av rust. I Norge er vi spesielt utsatt med kalde lange og våte vintre, mye nedbør og ikke minst mye salting på veiene. Denne kombinasjonen kan gi meget raskt rustutvikling, og kan i verste fall ødelegge selv en ny bil på kort tid. Mange har store verditap på kjøretøyet hvert år pga salting og det nordiske klima.

Dette gjelder alle biler, men spesielt biler som er utenfor fabrikkgaranti er i faresonen. Gammel understellmasse tørker ut og løsner fra stålet og lager "usynlige" rustlommer fulle av salt og fuktighet. Dette i tillegg til normal overflaterust svekker konstruksjonen. Ikke bare er det er verditap og stygt kosmetisk, men det går også utover sikkerheten.


Vi bruker et lanolin basert produkt som heter Fluid-Film. Et produkt som er meget effetivt for og hindre/stoppe rust. Det virker ved at det trekker seg inn i porene og fortrenger vann, salt, syre og andre korrosive elementer. Altså fjerner ett eller flere elementer som skal til for at rust skal utvikle seg. Det er flytende, kryper flere centimeter, drypper ikke, herder aldri og mykner opp gammel understellmasse. Det vil stoppe opp og passivere videre rustutvikling samt hindrer ny rustdannelse.

Det er helt miljøvennlig og uten løsemiddler!     

Fluid Film er basert på lanolinolje (ullfett/ sauefett) og har vært brukt i hele verden siden 1943 på skip og i offshoreindustren, bl.a. på grunn av sine saltvannsbestandige egenskaper.

På grunn av de gode rustbeskyttende og ikke minst ruststoppende egenskapene, har Fluid Film vokst seg store innenfor mange bransjer og bruksområder. Vi erfarer at den virker helt unikt til understellsbehandling - og at vanlige antirustmidler fungerer dårlig på biler som har begynt å ruste.

  TLF 90553105

  Mail martin@aauto.no


  Vi tar kort, vips og har klarna

  Telefontid mellom 09:00 og      16:00