Hva er fordelene?


Den største fordelen er effektiviteten mot rust, og effektiviteten i tid. Mindre tidsforbruk gir billigere behandling og muliggjør at kunden kan vente mens behandlinga gjøres. Rust, som er den vanligste årsaken til at biler kasseres, vil ikke lenger være noe problem, og bilen kan gå tilnærmet uendelig med bare å skifte slitedeler. Husk: Å skifte slitedeler er billig i forhold til å skifte bil!


    - Effektiv forebygging av rust.

    - Stopper påbegynt rust

    - Løsemiddelfri og miljøvennlig.

    - Størkner ikke men penetrerer og kryper

    - Kan ikke sprekke

    - Kan ikke flasse.

    - Skader ikke plast eller syntetisk gummi

    - Tiksotropisk olje dvs tynn ved omrøring – seig etter påføring.

    - Testet og varmt anbefalt av den amerikanske marinen


Vasker dere understellet før behandling?


Vi rengjør bilen, men ikke nødvendigvis vask, kommer ann på tilstand på bilen. Fordi lanolinolja ikke inneholder løsemiddel som skal tørke på underlaget, men kryper rundt og trekker inn, er det tilstrekkelig å gjøre reint med trykkluft før behandling. Stoffet trekker enkelt igjennom eventuellt støv og matter alle overflater.


Hva hvis bilen er våt?


Da tørker vi bilen med varmluftsaggregatet vårt som totalt er på 100kW pr bil. Dette er inkludert i prisen.


Er det noe jeg skal unngå?


Ja, helst unngå å høytrykksspyle hjulkasser og understell når bilen er lanolinbehandlet. Underspyling i vaskeautomat har såpass lavt trykk at det ikke er noe problem, men det er ikke nødvendig etter bilen er behandlet.


Må dere ikke fjerne rust på understellet før behandling?


Nei, i og med at olja ikke tørker, vil den trekke inn i eventuell rust og fortrenge luft og fuktighet og dermed hindre videre rusting.  I plateskjøter og falser oppstår det ofte rust før den er synlig fra utsida. Her vil olja være spesielt gunstig fordi den kryper inn, fyller rustporene og hindrer videre rusting.


Må dere ikke fjerne salt fra understellet for at behandlinga skal være effektiv?


Det kan virke rart, men fjerning av salt er ingen forutsetning for en effektiv behandling. På denne kjensgjerningen hviler hele Fluid Films suksess. I 1943 erfarte Fluid Filmgrunnleggeren at når krigsskip kom til havn med saltvannsvåte, rustne ballasttanker, så var det avgjørende å stoppe rustprosessen på en effektiv og tidsbesparende måte. Han utvikla derfor Fluid Film og sprøyta dette direkte på de våte veggene i ballasttankene og erfarte følgende: På grunn av lavere overflatespenning på olja enn på sjøvannet, fortrengte Fluid Filmen fuktigheten på veggene i tankene, inaktiverte saltet ( ved at Fluid Filmen som er en isolator stopper elektonstrømmen mellom saltvannet og metallet) og ga en effektiv beskyttelse med en tidsbesparende prosess. Hadde de tatt seg tid til å tørke veggene først, ville behandlinga blitt enda mer holdbar.


Selv om lanolinolja er effektiv på de våte flatene, vil den være ennå mere effektiv hvis veggene tørkes først. Tørr, porøs rust vil suge til seg mere olje, den vil sitte bedre og hindre rust over en lengre periode. Derfor tørker vi alltid vått understell før behandling.


Det høres ut som Fluid Film har en enkel behandlingsprosedyre?


Ja det er riktig. Siden hverken steaming eller rustfjerning er nødvendig, forenkles behandlinga, noe som gjør det billigere for kunden i tillegg til at det kan gjøres mens kunden venter.


Sprekking og flassing av understellsbeskyttelsen  kan være et problem på bilunderstell. Hvordan er det med Fluid Film?


I egenskap av å være ei olje, har Fluid Film den fordelen at den verken kan sprekke eller flasse. Som alle andre midler er den avhengig av å fornyes med anbefalte intervaller for å være effektiv


Det høres ut som Fluid Film har mange fordeler, men den har vel også noen ulemper?


Selvfølgelig, alle midler og metoder har sine fordeler og ulemper. I og med at Fluid Film NAS er ei olje som ikke tørker, har den ikke samme slitestyrken som et tørkende middel. Den må derfor påføres oftere. Vi anbefaler halvannet års intervall. Heldigvis kommer nå stadig flere biler med både innerskjermer foran og bak i tillegg til heldekkende deksler på understellet. Dette passer veldig godt sammen med Fluid Film. Spruten stopper mot plasten og middelet vårt ligger beskytta på innsida, fukter, kryper og hindrer rust. På de delene som er slitasjeutsatt og ikke er dekka av deksler, bruker vi nå i stigende grad  Fluid Film-fett av typen Gel BN som har langt høyere slitestyrke  enn Fluid Film NAS lanolinolje som var volumproduktet tidligere.

Naturgummi kan svelle av lanolinolje såvel som av alle andre oljer, mens alle deler som er laget av syntetisk gummi ikke vil påvirkes. Siden Fluid Film blir lagd av lanolin, vil det bli noe lanolinlukt den første tida. I kundeundersøkelsen gjort sør i norge januar 2015 på kunder fra foregående år, sa 11% at lukta ikke var noe problem, men 89 %  svarte at det luktet litt, men det forsvant i løpet av noen uker.


Kan Fluid Film skade elektrisk utstyr, følere og elektronikk?


Nei tvert imot, i og med at den er ikkeledende, fuktfortrengende og rusthindrende, er den på alle måter gunstig å behandle elektrisk og elektronisk utstyr med. Sprayutgaven av Fluid Film  NAS er derfor populær som elektrospray. At den i tillegg har svært gode smøreegenskaper kommer som et pluss.


Er det mulig å stoppe rust?


Forutsetningen for å stoppe rust, er på en eller annen måte å holde vann og/eller luft unna stålet. Hvis man påfører Fluid Film lanolinolje, vil alle rustporene gjennomtrenges, og rustprosessen stopper. Sålenge et rustbefengt område er fukta av lanolinolje, vil det i praksis ikke ruste.


Må bilen være tørr når jeg kommer til behandling?


At understellet er tørt er viktig, også ved understellsbehandling med olje. Ved regnvær må derfor understellet tørkes før behandling. Dette utfører vi raskt ved hjelp av meget kraftig tørkeutstyr før selve behandlingen starter. Siden olja verken tørker eller herder, kan bilen kjøres i regnvær rett etter behandlingen.- Ring på 90553105

  eller send mail til

  martin@aauto.no


-  Vi tar kort, kontant eller

   faktura med 14 dagers 

    forfall.- Ettermiddag/kveldsåpent.